Priser & Forløb

Forløbet

Vi starter i teorilokalet, som varer omkring to timer og et kvarter pr. gang. Teori omhandler det grundlæggende teknik i bilen, og hvodan det fungerer.
Efter tre teoriaftener, skal der afprøves det praktiske på kravelgården, som foregår i en lukket manøvrebane.
Her skal eleven lære at betjene bilen med hensyn til igangsætning og at standse. Gradevis vil der være flere udfordrende manøvre.

Derefter skal vi køre en god tur på landet – en hyggelig start.

Teorilektionerne og praktisk lektion skal følges slavisk efter lektionsplanen.
Det betyder, at det vi lærer i teorilokalet, afprøver og øver vi på vejene.

Når vi har gennemført de lovpligtige lektioner, skal teoriprøven bestås. Der skal besvares på 25 spørgsmål, men der skal bestås med maksimalt fem fejl.

For at håndtere og manøvrer en bil under vanskelige forhold, skal vi inden køreprøven til glatbane, hvor vi skal øve manøvre i både tørre og glatte forhold.

Inden køreprøven skal vi desuden også køre en køretime, hvor vi sammen vurderer, hvor klar eleven er til prøven.

Køreprøven er en kort tur med den prøvesagkyndige. Turen varer omtrent 25 minutter, og eleven får resultatet straks efter køreturen.

Hvis eleven har bestået, får han/hun et midlertidigt kørekort, som kan bruges med det samme.
18-årige kan køre selvstændigt, hvorimod 17-årige skal huske at køre med en ledsager.

Pakkepris for kørekort til bil 14.900,-

Det lovpligtigte undervisning indholder 53 lektioner :
– 29 teori lektioner
– 4 lektioner på lukket øvelsesplads (kravlegård)
– 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)
– 16 lektioner i trafikken

Du skal selv betale:

– Prøvegebyr: 600,-
– Førstehjælpskursus: 500,-
– Lægeattest og foto: 500,-
– Ekstra kørelektion: 500,-
– Afholdelse af køreprøve: 600,-